RSS

Ulga zakup samochodu współwłaściciel

Widzisz wiadomości wyszukane dla zapytania: Ulga zakup samochodu współwłaściciel


Temat: Współwłaściciel samochodu
Czy jeżeli jeden z członków rodziny posiada
samochód, a ja sprzedałem właśnie swój
i przez pewien czas nie mam w planach zakupu nowego
to czy jest możliwość abym stał się współwłaścicielem
już zarejestrowanego samochodu na jednego
z moich rodziców omijając procedury fikcyjnego
kupna-sprzedaży itd. Chodzi mi o to że chcę zachować
ciągłość OC i chciałbym być nie jako główny współwłaściciel
ale jako drugi (mam spore ulgi a nie wiem czy w ciągu
roku zakupię nowy samochód i nie chciałbym aby ulgi
zostały mi odebrane).
Jak to najtaniej (może być trochę bardziej skomplikowanie)
załatwić. Zarówno mój samochód jak i rodziców jest
ubezpieczony w PZU.
TIA

Pozdrawiam
DarekTemat: Nowe auto w DG
Kupuję nowy samochód do prowadzenia działalności gosp. Zamierzam go wprowadzić jako środek trwały. Nie jestem Vat-owcem._______________1) Zastanawiam się nad tym, by za umowie zakupu współwłaścicielem była też moja mama (z grupą niepełnosprawności II). Nie będzie z tym problemów przy amortyzacji i innego rodzaju odliczeniach (paliwo, przeglądy, ubezpieczenia). Czy z uwagi na współwłasciciela z grupą są jakieś ulgi (poza miejcem parkingowym)______________2)Jak naliczać amortyzację samochodu ? Autko będzie na raty na 36 m-cy. Odsetki kredytowe stanowią koszt prowadzenia działalności ?
Proszę uprzejmie o wskazówki i podpowiedzi na moje postawione zapytania i rozwianie mych wątpliwości. POZDRAWIAM ;-)

Temat: ODLICZENIE ZAKUPU KOMPUTERA?
Sory panowie - macie racje.
Ordynacja podatkowa 2004 faktycznie juz jest i obowiazuje za 2004r

Zwracam uwage na fakt:

W roku 2004 możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. (np dzieci otrzymujace dodatek pielegnacyjny)

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty limitu 9'120 zł.

Na uwage zasluguje pkt 14

Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

Niezbędne jest posiadanie własnego samochodu by odliczyć ulgę z tytułu jego używania. Nie wystarczy pożyczać samochodu od rodziny.

Jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami samochodu, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi z tytułu używania samochodu, zarówno gdy sami są niepełnosprawni, jak i w sytuacji, gdy na ich utrzymaniu pozostaje dziecko niepełnosprawne.

Wysokość wydatków nie trzeba udowdniac (nie przedstawiamy zadnych dokumentow stwierdzajacych ich poniesienie)

Suma do odliczenia od dochodu - nie wyzsza niz 2.280 zł

Z ulgi tej skorzystalem w poprzednim roku

Oraz przypadki szczególne:

Zakup sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem może podlegać odliczeniu w przypadku upośledzenia narządów ruchu czy wzroku.

Pozdrawiam i przepraszam za wprowadzenie w blad.Temat: Co ma zrobić?| pojazd wprowadzony do EŚT.
| Mówisz, ze ponieważ nie ma żony w DR, to żona nie jest współwłaścicielem?
| A na jakiej podstawie WK miałby wpisać moja zone w DR? Mojego oświadczenia?
  Krótko mówiąc - nie wiem, czy pokazanie ew. "indywidualnego gospodarczego"
wpisu w DR i takoż nabywcy na f-rze ma znaczenie dla ew. rozstrzygania,
czy dany składnik majątku jest "normalną" współwłasnością małżeńską (do
dysponowania którą drugi małżonek musi wyrazić zgodę) czy też "majątkiem
w DG" (którym prowadzący DG małżonej może rozporządzać samodzielnie, mimo
że nadal jest on składnikiem współwłasności małżeńskiej).


To dla zamotania większego załóżmy, że podatnik zakończył DG, i, pomijając
kwestie nieopłacalności, zostawił sobie ten samochód. I według Roberta,
powinien pójść do WK i wpisać żonę do dowodu -- ale na jakiej podstawie WK
ma żonę wpisać? Oświadczenia zainteresowanych?


  Niemniej miało być o czym innym: podejrzewam, że chciałeś przemycić
w treści informację, że aby np. móc odliczyć VAT, f-ra musi być
"indywidualnie" z danymi firmy.


:)


  Otóż kojarzę, że był wyrok (NSA), po prawdzie dość dawno to było,
bo oczywiście któryś US takiego przypadku się przyczepił, jednak
nie sądzę żeby skurat istniał powód do zmiany tego stwiedzenia:
mianowicie że to  nieprawda, iż f-ra wzięta na zasadzie
"nabywca: Jan Kowalski Przewoż Teczek, Anna Kowalska" nie daje
podstaw do odmowy odliczenia VAT :)


Dobrze wiemy, że w sprawach podatkowych logika nie może byc jakimkolwiek
argumentem, ale dlaczego NSA nie miałby orzec, że: nieprawdą jest, że dowód
zakupu (np. f-ra) wzięta na zasadzie "nabywca: Anna Kowalska" nie daje
podstaw do odmowy skorzystania z ulgi na dowóz :)


  Sąd stwiedził wtedy że "f-ra stwierdza prawdę, a uznanie współwłasności
z mocy prawa prawa do odliczenia VAT nie narusza" czy jakoś tak.
| -- To wpadamy w pętlę oświadczeń. W czym lepsze jest oświadczenie
| urzędnikowi WK od oświadczenia urzędnikowi US? I dlaczego składnik majątku,
| dla którego (nie zawsze) wymagana jest jakaś rejestracja traktować inaczej
| niż majątek, dla którego taka rejestracja jest zbyteczna?
  Nie no, Robert miałby rację, jakby nie dopuszczało się rejestrowania
posiadaczy a KONIECZNE było przedstawianie DR (albo podatnik by
pokazywał DR sam z siebie).


Juz wskazałem, że samochód osobowy nie musi miec DR.


  Ty miałbyś rację o tyle, o ile przytoczyć Twoje dalsze pytanie:
"a dlaczego podatnik ma pokazywać *akurat* DR w US"?


Zwłaszcza, że go może nie mieć, bo 2 stycznia pojazd wykorzystywany został
zbyty i jedynym dokumentem jest umowa K-S pomiędzy nabywcą a żoną (ale
nabywca zażądał zgody współmałżonka, bo uważał go za współwłaściciela na
podstawie oświadczenia żony, że nie ma rozdzielności majątkowej i pojazd
nabyty został ze środków wspólnych w trakcie trwania małżeństwa.
Czyżby owo małżeństwo było w lepszej sytuacji niż małżeństwo, które nie
zbyło pojazdu i ciągle ma DR?